Aqua Sport

קורס צלילה

קורס צלילה כוכב אחד * קורס צלילה

קורס צלילה זה מקנה יכולות צלילה ראשוניות והוא מבוא לקורסי צלילה מתקדמים יותר. קורס צלילה נועד ללמד ולהסביר את השפעות הסביבה התת מימית על גוף האדם (הצולל), ללמד כללי התנהגות, ולהקנות הרגלי עבודה נכונים מתחת למים - כאלה שיאפשרו ביצוע צלילה מהנה ובטוחה.

קורס צלילה שני כוכבים ** קורס צלילה

קורס צלילה, שני כוכבים מיועד לצוללים שהנם בעלי הסמכה של צולל כוכב אחד. מטרת קורס צלילה זה, הינה שיפור יכולת הצלילה ויכולת ההתמודדות עם מצבי צלילה שונים, רכישת ידע נוסף, עיוני ומעשי, פיתוח יכולת חשיבה וקבלת החלטות בהתייחס לצלילה נתונה.

קורס צלילה בכיר שלושה כוכבים ***

קורס צולל בכיר נועד להביא את הצולל לרמה מקצועית גבוהה, הן במישור המקצועי והן במישור העיוני. בסיומו, מצוייד הצולל בכלים המאפשרים לו התמודדות עם מרבית מצבי הצלילה האפשריים, כמו גם הפעלת שיקול דעת נכון בכל מצב והתפתחות נתונים.

קורס צלילה ניטרוקס

צלילת הנייטרוקס זכתה להצלחה בתחום הצלילה המקצועית וכן בחילות הים של ישראל, בריטניה וארה"ב, וחשיבותה להגברת היעילות בצלילה זכתה להכרה נרחבת. רק בשנות התשעים החלה קהילת צוללי הספורט לנצל את יתרונות הצלילה עם נייטרוקס. הביקוש להכשרה מקצועית וטובה לצלילה באוויר מועשר בחמצן זרז את התהוותן של מערכות הדרכה לצלילת נייטרוקס, בתחילה כארגונים יחודיים להדרכת נייטרוקס, ובהמשך כחלק אינטגרלי מארגוני הדרכה לצלילה שעוסקים בהדרכת צלילה איכותית הן בתחום הדרכת צלילה באוויר, והן בהדרכת הצלילות הטכניות.

קורס צלילה עוזר מדריך

מטרת הקורס להעניק לצולל בכיר את הכלים והיכולות הנדרשים להובלת צלילות של צוללים שאינם מוסמכים לצלילה באופן עצמאי: קבוצת מוסמכים (כוכב אחד ומעלה), צלילת רענון, צלילת הכרות. הקנית ידע ראשוני בהדרכת צלילה לצולל בכיר (3 כוכבים).

קורס צלילה מדריכים

מטרת הקורס הקניית ידע מתקדם בהדרכת צלילה. השלמת ידע ברמה גבוהה. חינוך לאחריות ושמירה על כללי האתיקה המקצועית. חינוך לבטיחות תוך מתן דוגמה אישית. לקיחת חלק בקידום הצלילה הספורטיבית.

קורס צלילה צולל עומק

התמחות עומק (עמוק מ- 30 מטר), העומק בצלילה ספורטיבית אינו מהווה מטרה בפני עצמה. מגבלת העומק נקבעת ע"פ מאפיינים שונים, אשר העיקרי שבהם הינו מניעת סיכון חריג מהצולל (בהתייחס למגבלת הטבלה, שכרון מעמקים, מורכבות הצלילה ועוד).

קורס צלילה הצלה ומצבי חירום

קורס הצלה ומצבי חרום מיועד לצולל, אשר רוצה לרכוש את המיומנויות הנחשבות לחשובות ביותר
בצלילה הספורטיבית. צולל הצלה הוא צולל אשר מסוגל לסייע לזולתו ומסוגל להתמודד עם מצבי חרום בצלילה ובכלל. מיומנות בהצלה ובמצבי חרום דורשת תירגולים חוזרים רבים.בנוסף לתירגולי המים ושיעורי הכיתה, משתלמים החניכים בהחייאת יחיד

טופס הצהרת בריאות לקורס צלילה

רופאי צלילה דף 2

רשימת רופאי צלילה.דף 1

דרונט בניית אתרים